Karaman Ocak

Burdur Ocak yıllık 8.500 m³ üretim kapasitesine sahiptir.
Burada Diana Rose Açık ve Diana Rose Koyu üretilmektedir.