Burdur Ocak

Burdur Ocak yıllık 12.500 m³ üretim kapasitesine sahiptir.
Burada Crema Latte üretilmektedir.